DRK Mezőföld Gimnázium

Get Adobe Flash player

 Közzétételi lista

 

A Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról

10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája

23. § (1) A nevelési-oktatási intézményi közzétételi lista

Az intézmény nyitvatartási rendje

 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége
 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége
 3. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
 4. A tanulók le- és kimaradásával, évfolyamismétlésével kapcsolatos adatokat
 5. Az érettségi vizsgák átlageredményei évenkénti bontásban
 6. A tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetősége
 7. A hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályai
 8. Vizsgaszabályzat
 9. Iskolai osztályok száma, és az egyes osztályokban tanulók létszáma
 10. Tanév helyi rendje - 2016/2017-es tanév
 11. A beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma
 12. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok megtartásával

 13. A fenntartó nevelési-oktatási intézmény munkájával összefüggő értékelésének nyilvános megállapításai és ideje, a köznevelési alapfeladattal kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása, ideje, az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai, egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai

 14. A térítési díj, egyéb díjfizetési kötelezettségi jogcíme és mértéke